fbpx
Изберете страница

По последни данни поколение Y (родените около 1980-1996) все повече се водят от социална отговорност, като близо 70% от тях са готови да похарчат повече пари за марки, които са въвлечени в каузи. Като се има предвид, че милениълите представляват 2,45% от харчещата прослойка на Земята, понятието “да дадеш на свой ред” може да е изключително могъщо за продажбите на всяка компания, да не говорим за целта в по-общ план. 

 

Служителите споделят общи ценности

Корпоративните дарения позволяват на компаниите да покажат интерес в своето собствено общество и също обединява ценностната система на служителите. Ако една компания реши да направи корпоративно дарение, културата на работното място се подобрява чрез повишената въвлеченост на служителите и чрез положителното общо отношение. Според проучване на Deloitte за доброволчеството, милениълите били “два пъти по-склонни да дадат много положителен рейтинг на корпоративната култура”. 

 

По-силен маркетинг

Филантропските бизнеси са сред най-влиятелните в света. Apple например се съревновава с личните дарения на служителите си и само през 2015 г. дарява над 78 милиона долара за благотворителност.  Даренията поставят името на компанията в светлините на прожекторите, особено ако спонсорират конкретно събитие. Това наистина показва на текущите и бъдещите клиенти, че наистина ви е грижа за проблемите в обществото.

 

Данъчни облекчения

Това е една от най-непосредствените ползи на корпоративните дарения. Може и да не видиш веднага как твоят принос е помогнал на обществото, но по-ниските данъци се усещат незабавно. Разбира се, един бизнес не може да се води единствено от финансов стимул, но има немалки фискални облаги от спонсориране на благотворителни кампании или събития.

 

Правиш услуга на обществото

Подкрепата за дадена благотворителна кауза означава най-вече, че е редно и ние да дадем на свой ред. Т.е. доказва, че сме водени от по-висш морален мотив. Ако усилията на компанията са съвсем регулярни и системни, това говори директно на аудиторията, че бизнесът не се води единствено от печалба или растеж, а иска да подпомогне и местната общност – училище, парк, болница. 

 

Един начин да въвлечеш служителите си да участват в благотворителна кауза е да действаш, воден от логични действия спрямо целите на компанията. Не всяка компания може да генерира социална промяна, но понякога малки жестове водят до големи резултати за друг човек или организация. Дори самата демонстрация, че бизнесът е съпричастен с каузата. В крайна сметка бизнесът се прави от хора за хора, а в един или друг момент ние по отделно имаме нужда от помощ. Защо да не окажем помощ другиму като част от културата на компанията си?

 

За статията е използван материал от https://www.inc.com/molly-reynolds/4-ways-that-supporting-charity-is-good-for-business.html

Да подкрепим кампанията

#ВсякоДетеЗаслужава история с бъдеще