fbpx
Изберете страница
Сигурно сте чували, че хроничният стрес, с който живее майка на дете с аутизъм е сравним с този на ветеран от война. Това твърдение се появява и разпространява след проучване от Университета на Уисконсин, Медисън, т.е. въобще не е преувеличено. Кое обаче оказва влияние върху нивото на стрес на родителите на дете с аутизъм? 1. Физиологичното състояние и психологичните нагласи на родителите.  2. Индивидуални харакреристики на детето – степен на дефицити, свързани с основните симптоми на аутизъм (нарушения в социалната комуникация и повтарящо се поведение), ниво на когнитивните и адаптивните умения, емоционални и поведенчески трудности. 3. Подкрепа в семейството и в общността. 4. Професионална подкрепа – достъп на детето до терапии с научно доказан ефект; възможност за осъществяване на ранна интервенция; обучение на родителите да се справят с конкретни предизвикателства на детето им и включването им в  процеса на интервенция. Всичко това е релевантно и за родителите на деца с други увреждания.  Каузата на кампанията „#ВсякоДетеЗаслужава – история с бъдеще“ е изграждане и оборудване на съвременен терапевтичен център за деца с късно проговаряне, аутистичен спектър и емоционално-поведенчески проблеми в развитието, където ще се предоставя професионална подкрепа и на децата, и на родителите им. Заедно можем да намалим стреса в живота на семейства на деца с увреждания. Да върнем самочувствието и увереността на родителите им, че могат да се справят. Да им покажем, че не са сами и че ни е грижа за тях!

Да подкрепим кампанията

#ВсякоДетеЗаслужава история с бъдеще