fbpx
Изберете страница

Особеностите в храненето се описват за типични за децата с проблеми в сензорната преработка, трудна регулация на емоциите и поведението и при някои случаи на опозиционно поведение и аутистичен спектър, НО не е задължително да се проявяват при всяко дете. Всички изброени прояви е възможно да се демонстрират с различна сила и интензивност, а някои от тях никога да не забележите! Винаги имай предвид, че подобни проблеми могат да са временни и преодолими!

Храненето е основен жизнен процес, свързан с приемането, преработването и усвояването на храна. Храната е необходима за изграждане и обновяване на клетките и тъканите, осъществяване и регулиране на жизнените функции на организма, както и на компенсиране на изразходваната от него енергия. За да бъде здравословно, храненето трябва да е балансирано и разнообразно. Освен чисто физиологична функция, храненето, когато е споделено, има и социализираща функция. Споделеното хранене, било с членовете на семейството, приятели или компания, влияе положително на психичното здраве. То дава възможност хората да общуват един с друг, да се изслушват и да споделят преживявания.  Създава се чувство на свързаност с другите.

Хранителни навици при деца и младежи с аутизъм

Разнообразното и споделеното хранене за много деца и хора от аутистичния спектър са неприсъщи.  Между 70% – 90% от децата с аутизъм се хранят избирателно, с ограничен брой храни. Често проявяват ритуална привързаност не само към храната, но и към мястото, на което се хранят, хората, с които се хранят, начина, по който е сервирана храната. Разгледай всички слайдове долу, за да разбереш подробности:

Децата с аутизъм

имат различни хранителни навици, но най-често срещаните от тях са:

  • Отказ от ядене на определени видове храни (поради тяхната текстура, мирис, вкус или външен вид)

 

  • Предпочитане на храни, богати на въглехидрати (хляб, тестени изделия, ориз, картофи)

Хранителни навици

при деца и младежи с аутизъм:

 

  • Предпочитане на храни с един тип текстура – меки и кремообразни или твърди/хрупкави 
  • Някои деца предпочитат безвкусни храни, докато други – храни със силен вкус

 

  • Някои деца консумират храна само от един цвят (например кафяво или бежаво) 

Хранителни навици

при деца и младежи с аутизъм: 

 

  • Екстремни реакции при предлагане на нови хранителни продукти – например задавяне или крайно отблъскване

 

  • Повтарящо се поведение на ядене на един и същ хранителен продукт, всеки ден по едно и също време.

 

  • Някои деца имат навика да преяждат

Хранителни навици

при деца и младежи с аутизъм: 

  • Някои деца могат да страдат от Пика – ядат нехранителни предмети като хартия, монети, коса, сапун, мърсотия и др.

 

  • Поведенчески проблеми по време на хранене – някои деца отказват да се хранят седнали на маса или заедно с други хора или пък взимат храна от чужди чинии и пр.

Материалът е разработен

от Кристина Николаева, редакция Светлана Картунова, логопед и управител на терапевтичен център „Детски истории“. Там освен, че специалисти работят с деца, които срещат проблеми в развитието, комуникацията и емоционално-поведенческите реакции, се организират и професионални обучения.

Подкрепи кампанията

#ВсякоДетеЗаслужава история с бъдеще